Video-opnames van Lezingen / Voordrachten

In 2009 gaf Christiane Beerlandt een lezing voor een kleinere groep mensen in het Limburgse Kessel (NL). Wij danken Mevrouw José Valentijn uit Herten (NL) voor de grote zorgzaamheid waarmee Valentijn Video deze opname gemaakt heeft, en voor haar goedheid om ons deze video ter beschikking te stellen. Tijdens deze lezing sprak Christiane over haar volgende boeken :


De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische Oorsprong-en-Oplossing van 1300 ziekten (wordt uitgebreid besproken)


De Hoorn des Overvloeds – Psychologische Symbooltaal van de Voedingswaren (wordt tamelijk kort naar verwezen, met als voorbeeld het ‘waarom’ van trek in melk)


Als de Dieren spreken konden…


Nieuwe Dagen


De Twaalf Poorten van Prins Sirius en bijbehorend Werkboek


Het Signalenboek


Klik hier om deze video te bekijken : lezing Christiane BeerlandtVoor zij die Frans begrijpen : Dr. Dirk Lippens verzorgde in mei 2015 een voordracht in Valenciennes, Frankrijk. Het feit op zich dat de lezing werd opgenomen was voor Dirk een complete verrassing. Wij danken Léo en Thérèse Spinnewyn van “Le Groupement des Amis de la Radiesthésie du Hainaut” voor het welwillend ter beschikking stellen van deze opname.


Het onderwerp was : Conférence en hommage à Christiane Beerlandt. Rien ne se passe par hasard. Comprendre le « pourquoi » des événements dans notre vie et des catastrophes mondiales qui se produisent de plus en plus.


V i d e o Welkom Nederlands

&

Global Wellness Christiane Beerlandt

Uitgeverij Beerlandt Publications

© Beerlandt Publications

Deze video verschijnt binnenkort