&

Global Wellness Christiane Beerlandt

Uitgeverij Beerlandt Publications


NIEUWSFLITS


FOTOGALERIJ


WELKOM !


DE AUTEUR


DE BOEKEN


DISTRIBUTIE


LEZINGEN & WORKSHOPS


FRAGMENTEN LEZEN


LEZERSREACTIES


PERS


NIEUWSBRIEF


CONTACT


HOME


AANSCHAFFEN BOEKEN

Nieuwsflits


VIDEO


Verdieping in jezelf… ter bevordering van je Persoonlijke Groei


Workshop


 
a.h.v. de onschatbare boeken die Christiane Beerlandt hierover schreefop zondag 14 januari 2018


in Huize Christiane Beerlandt te Lierde (België)

Aanvang : 10u – Einde : omstreeks 17u


Geen enkele voorkennis is vereist !


In de astrologieboeken van Christiane Beerlandt is geen sprake van fa­ta­lis­me of toekomst­voorspellin­gen. In­te­gen­deel : het begrijpen, en het toepassen voor jezelf, van deze teksten kan je hélpen om ziekten en andere narigheid te voorkómen, hetzij op te lossen.


Lezers zijn stomverbaasd als ze zien hoe Christiane hier alweer recht in de roos zit bij het blootleggen van hun diepste psychologische oerpro­ble­­ma­tie­ken. Ontelbaren hebben hierdoor hun leven een be­slissende wending ten goede kunnen geven. En… je hoeft hiervoor geen enkele kennis van astrologie te hebben. Je mag ons immers altijd contacteren als je wenst te laten berekenen welke teksten uit de diverse boeken voor jou persoonlijk van toepassing zijn.


Deze workshop zal grondig ingaan op twee van de veel te weinig gekende astrologische boeken van Christiane Beerlandt : 1) Alcyone, of het vertekende Zelf-Beeld van de mens : naar welk verduisterd Zelf-Beeld ben je gaan leven en hoe kan je dit besmeurde Zelf-Beeld zuiveren ? en 2) Benetnasch, de ster in de staart van de Grote Beer : over hoe elke mens zich kan bevrijden uit oer-dwangmatigheden die hem zouden overspoelen.


W O R K S H O P

© Beerlandt Publications

PRAKTISCH


De workshop gaat door in “Huize Beerlandt”, Populierenstraat 11, 9570 LIERDE, België.


Voor een zo vruchtbaar mogelijke workshop is het aanbevolen dat je je persoonlijke geboortehoroscoop met berekening van de posities van Alcyone en Benetnasch meebrengt ! Deze (niet dure) berekening is niet inbegrepen bij de toegangsprijs van deze workshop. Indien je de berekening nog niet hebt laten maken, dan kan je hiervoor bij ons terecht  (tel. +32 (0)54 41 41 42 of info@christianebeerlandt.com).


Toegangsprijs per persoon voor deze workshop : € 35,- (gratis consumpties inbegre­pen : dran­ken, zoete en hartige versnaperingen). Breng gerust ook een eigen lunchpakketje mee als je dit wenst.


Inschrijven voor de workshop inschrijven kan door het bedrag van € 35,- per persoon over te maken naar de bank­rekening van Beerlandt Publications te Lierde, België.

IBAN : BE65 7370 1856 1496. BIC : KREDBEBB. Vergeet niet bij je betaling als mededeling te vermelden : workshop astrologie + je tele­foon­nummer.

“Astrologie en  Dieptepsychologie”

Tekening van Christiane Beerlandt

ALCYONE tekening van Chr. Beerlandt