&

Global Wellness Christiane Beerlandt

Uitgeverij Beerlandt Publications


NIEUWSFLITS


FOTOGALERIJ


WELKOM !


DE AUTEUR


DE BOEKEN


DISTRIBUTIE


LEZINGEN & WORKSHOPS


FRAGMENTEN LEZEN


LEZERSREACTIES


PERS


NIEUWSBRIEF


CONTACT


HOME


AANSCHAFFEN BOEKEN

Nieuwsflits


VIDEO

privacy

Beeld Sleutel De Sleutel tot Zelf-Bevrijding  Christiane Beerlandt  ENCYCLOPEDIE VAN DE PSYCHOSOMATIEK   LEVENSFILOSOFIE  VOOR EEN GELUKKIG EN GEZOND BESTAAN  Vanaf de 13de druk geheel vernieuwd en uitgebreid DE BOEKEN Boeken

© Beerlandt Publications

De eerste druk van “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding” verscheen in 1993. Momenteel (2018) zitten we al aan de ZEVENTIENDE DRUK. In de loop der jaren is dit boek steeds dikker geworden. De bestaande teksten werden soms aangepast (vooral het inleidende Deel I van het boek, maar ook vele andere teksten) ; steeds nieuwe items werden toege-voegd (ongeveer 400 extra ziekten) ; sommige teksten over bepaalde, reeds in de eerste druk opgenomen ziekten (bv. claustrofobie, schizofre-nie, epilepsie, allergie, thymus, hart, kanker, …) werden verder uitge-breid ; bijkomende uit-diepingen werden toege-voegd over bv. Seksua-liteit, menopauze, hor-monen, voeding en gezondheid ; enzovoort… Een enorme verrij-king dus. Sommige lezers vroegen of het niet mogelijk is om een “apart boek” uit te brengen met enkel de wijzigingen en toevoegingen. Dit zou echter zinloos zijn, omdat dit “apart boek” op zich erg dik zou worden en een lagere oplage zou kennen, waardoor de publieksprijs ervan quasi identiek zou zijn aan de publieksprijs van de volledige huidige nieuw-ste druk.


Daarom raadt Christiane Beerlandt iedereen aan die een “oude” druk bezit (bv. derde druk, achtste druk, twaalfde druk, …),  om te overwegen een nieuwste druk aan te schaffen. Bovendien is het zo dat VANAF DE VIJFTIENDE DRUK GEEN WIJZIGINGEN OF TOEVOEGINGEN MEER zullen worden gedaan aan “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding”. Hij blijft nu zoals hij is. Eventuele ziekten die er nu nog niet in staan zullen binnen een aantal jaren verschijnen als een apart, tweede boekdeel.