&

Global Wellness Christiane Beerlandt

Uitgeverij Beerlandt Publications


NIEUWSFLITS


FOTOGALERIJ


WELKOM !


DE AUTEUR


DE BOEKEN


DISTRIBUTIE


LEZINGEN & WORKSHOPS


FRAGMENTEN LEZEN


LEZERSREACTIES


PERS


NIEUWSBRIEF


CONTACT


HOME


AANSCHAFFEN BOEKEN

Nieuwsflits


VIDEO

privacy

Welkom op de website van Beerlandt Publications !


Onze uitgeverij werd in 1996 opgericht door de Belgische arts Dirk Lippens met als doel het werk van auteur-levensfilosoof Christiane Beerlandt te verspreiden.


Christiane Beerlandt brengt in haar boeken de diepste oorsprong aan het licht van ziekten, gebeurtenissen, verschijnselen, emoties zoals verdriet en angsten, onze voorkeur voor bepaalde voedingswaren, enz., en dit zowel op persoonlijk vlak als op wereldvlak. Ziekten, gebeurtenissen, e.d., kunnen beschouwd worden als ‘signalen’ die onze levende Zelf-kern oproept. Wanneer we deze signalen goed begrijpen en ernaartoe gaan handelen en leven, kunnen we onszelf voortdurend verder brengen op het pad van vreugde en gezondheid.


De boeken van deze Vlaamse schrijfster ontstonden uit haar oprechte bekommernis om al het leed waaronder de mens gebukt gaat. Door de treffende raakheid, de warmte en de kracht van haar teksten, zijn haar werken van een enorme waarde voor iedere goede mens die op een diep-psychologisch vlak aan zijn persoonlijke evolutie en ontplooiing wil werken. Verschillende van haar boeken worden of werden reeds vertaald in het Frans, Engels, Pools, Spaans, Duits…

Deze bijzondere mens werd geboren met het vermogen om de diepstliggende betekenis (energetisch, emotioneel, psychologisch…) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen. Zich openstellend met haar hart en haar bewustzijn voor de taal van het Leven, heeft zij informatie bekomen door “zich af te stemmen op waarheidsfrequentie”, om haar eigen woorden te citeren. Deze werkwijze heeft niets te maken met channeling ; integendeel, zij heeft zich met helder bewustzijn, in wijsheid, naar haar innerlijke bron opengesteld om dan de verkregen informatie rechtstreeks neer te typen. Zo schreef zij in korte tijd een hele reeks boeken, waaronder een aantal quasi encyclopedische naslagwerken, om hiermee te bouwen aan de fundamenten van een nieuwe wereld waarin geen lijden noch dood meer bestaan.


De boeken van Christiane Beerlandt zijn geschreven in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zij worden wereldwijd als standaardwerken beschouwd van een uitzonderlijke waarde, zowel voor leken als voor professionele hulpverleners.


WELKOM !

© Beerlandt Publications