&

Global Wellness Christiane Beerlandt

Uitgeverij Beerlandt Publications


NIEUWSFLITS


FOTOGALERIJ


WELKOM !


DE AUTEUR


DE BOEKEN


DISTRIBUTIE


LEZINGEN & WORKSHOPS


FRAGMENTEN LEZEN


LEZERSREACTIES


PERS


NIEUWSBRIEF


CONTACT


HOME


AANSCHAFFEN BOEKEN

Nieuwsflits


VIDEO

privacy


Christiane Beerlandt, liefdevol natuurmens, Vlaams auteur en levensfilosoof, is in de eerste plaats bekend als schrijfster van het dikke boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Encyclopedie van de Psychosomatiek ; psychologische oorsprong-en-oplossing van 1300 ziekten. Dit lijvige encyclopedische werk, beschikbaar in diverse talen, ging bij het ter perse gaan van deze tekst (2015) al meer dan 150.000 keer over de toonbank. Een hele verwezenlijking voor een boek dat helemaal niet commercieel bedoeld was. Mond-tot-mondreclame speelde de hoofdrol in dit succes.


 De Sleutel tot Zelf-Bevrijding wordt wereldwijd, zowel door leken als door professionele hulpverleners, als hét referentiewerk beschouwd over het verband tussen psyche en lichaam. Ook de meer dan 20 andere werken die Christiane Beerlandt tot op heden schreef worden zeer gewaardeerd door mensen die diep willen graven om tot oplossing te komen van oerproblematieken.


Geboren in 1955 te Turnhout (België), woonde Christiane Beerlandt achtereenvolgens in Herentals (21 jaar lang), in Leuven (als studente), in Antwerpen, Hasselt, Brugge, aan de haar dierbare zee in Oostende (ook 21 jaar lang), en in Nazareth (nabij Gent) waar ze in een sfeervol, door haarzelf prachtig gerestaureerd 19de-eeuws huis woonde. Sinds 2012 woonde ze in een landhuis in Lierde (bij Geraardsbergen), in het zacht glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen, tussen weiden, akkers, koeien, schapen en pittoreske dorpjes en kerkjes. Haar liefde voor mens, dier, natuur en muziek (vooral J.S. Bach) zijn constanten sinds haar geboorte. Zelf componeerde ze ook muziek en speelde ze wondermooi blokfluit. Ze tekende, schilderde naar hartenlust en liet gedichten spreken.


Christiane Beerlandt werd geboren met een uitzonderlijk talent dat haar toelaat om zichzelf zeer fijn ‘in te voelen’ in de diepste psychologische, emotionele en energetische bewegingen die de kern van het leven en de mens uitmaken. Haarfijn (aan)voelend, maar tegelijk nuchter-krachtig, maakt ze zonder pardon korte metten met ‘zweverijen’ die onze tijden welig tieren. Het kaf van het koren scheiden, zo raadt ze iedereen aan. Zij reikt de hand aan zowel de klassieke geneeskunde als de eerlijke alternatieve hulpverleners. Maar bovenal slaat ze de BRUG van lichaam naar psyche zoals niemand. Eenheid van lichaam en ziel.


Als kunsthistorica gaf zij een tijdlang voordrachten en rondleidingen in Brussel, waarbij ze de geïnteresseerden diepere inzichten bijbracht over de onderliggende menselijk-psychologische dimensies in de plastische kunsten, de literatuur en de klassieke muziek (niet zonder humor !). Daarna (1983) stimuleerde zij als pionier in België diverse landbouwers om dieren op een menswaardige wijze te gaan kweken. Zij werkte o.a. samen met Jaak Vandemeulebroucke, die als Europarlementslid diepgaand onderzoek naar de hormonenmaffia verrichtte.


Haar ware ‘roeping’ echter – nood en pijn lenigen bij haar medemensen – duwde zich helemaal naar boven vanaf 1991. Voorheen had zij haar leven lang ontelbare mensen in nood, die zij op haar pad ontmoette, bevrijdende inzichten verschaft via gesprekken. Vanuit een diepe zorg om het wel en wee van mens en mensheid, bekommerd om al het leed dat onze wereld teistert, zette Christiane Beerlandt zich toen aan het schrijven, gestimuleerd ook door de vele onopgeloste vragen van o.m. klassieke en alternatieve artsen i.v.m. hun patiënten. In een mum van tijd rolde er een hele reeks boeken uit haar pen, waaronder verschillende quasi-encyclopedische kanjers.


Via haar schrijven wil ze de mens laten proeven van een puur geluksgevoel, o.a. in haar sprookjesverhaal voor groot en klein De Twaalf Poorten van Prins Sirius : over de zoektocht van de mens naar het ware geluk.


HOE KAN JIJ ALS MENS ANGST, VERDRIET, DEPRESSIE OVERWINNEN EN TOT PURE VREUGDE EVOLUEREN, net als de hoofdfiguur uit het verhaal ?


Mensen uit de omgeving van Christiane Beerlandt kenden haar als een heel bijzonder iemand, een sterke, liefdevolle persoonlijkheid. Met haar teksten wil ze fundamenten leggen voor een wereld waarin haat, pijn, lijden en dood niet langer kunnen bestaan. Informatie om de mensheid inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van ziekten, gebeurtenissen, enz. Geen sprake van ‘volgelingen’. Geen ‘groep’, geen ‘school’, wel veel enthousiaste geïnteresseerden :


“Iedereen dient zélf zijn leven in eigen handen te nemen. Beslis zelf, met een open geest en tegelijk een gezond-kritisch oordeel, welke informatie voor jou nuttig is. Neem dan je leven in eigen handen. Eigen meesterschap, individuele zelf-wording in liefde, zonder daarom in een egoïstische cocoon te kruipen”, aldus Christiane Beerlandt.


Christiane was 28 jaar oud toen haar eerste partner stierf. Zijzelf voedde haar dochters op, terwijl ze onderwijl haar natuurvoedingswinkel in Oostende verder uitbreidde om zuiverheid aan de mensen te kunnen schenken.


Algauw nam ze dan haar essentiële, nog diepere verantwoordelijkheid op, verhuisde ze naar Nazareth bij Gent en zette zich in, op psychologisch-ziende wijze en in samenwerking met de klassiek geschoolde arts Dirk Lippens (UGent), voor allen die erom vroegen : genezende krachten bleken gestimuleerd te worden wanneer mensen de onderliggende psychologische oorsprong van hun ziekte doorhadden en de oplossing doorvoerden, zowel op psychisch als op lichamelijk-medisch vlak. Mond-aan-mondverhalen deden de rest. Contacten met zowel artsen, specialisten als integere natuurgeneeskundigen stimuleerden haar in het schrijven om nog betere informatie door te kunnen geven.


De oorspronkelijk voor dit doel opgerichte VZW (Vereniging zonder winstoogmerk) werd algauw noodzakelijkerwijze omgevormd tot een Uitgeverij door Dr. Lippens en bedruipt zichzelf, wat aanvankelijk niet makkelijk was, daar beiden, Dirk en Christiane, hun oorspronkelijke ‘beroep’ achterlieten om zich op idealistische wijze en vol overgave in te zetten voor het schrijven en het laten vertalen van de teksten / boeken ! Uitgeverij Beerlandt Publications laat zich daarom geleidelijk aan, zonder overhaasting, openbloeien.


Christiane Beerlandt gaf op uitnodiging honderden voordrachten en lezingen: via de Benelux, naar Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Canada, Groot-Brittanië, enz. ...


Uniek voor haar werk is dat de inhoud van geen enkele van haar boeken op bestaande geschriften of onderzoek is gebouwd. Vanuit haar dieper ‘weten’ schrijft en spreekt ze : ‘vanaf nul’ de dingen in vraag stellend, om alles tot de zuivere bodemlagen uit te puren. Ze stemt zich hiertoe af op de ‘frequentie van waarheid’, zoals ze het zelf noemt : “Je kan nooit waarheid bezitten of grijpen”, zegt ze, “maar je kan je ervoor open stellen vanuit je hart.” Wetenschappers, klassieke zowel als alternatieve hulpverleners en hun patiënten bevestigen de raakheid van haar teksten in de praktijk en noemen het vaak ‘wonderlijk’. Christiane Beerlandt vindt het gewoon ‘haar taak’. Met haar diepe aanvoelen, samen met een flinke dosis nuchterheid en gezond verstand, legt ze een brug tussen het rationeel-wetenschappelijke en het intuïtief-voelende.


Het is vanuit deze instelling en haar inhoudelijke gave dat zij in Nieuwe Dagen kon neerschrijven dat de fysieke dood de laatste nog te overwinnen ziekte is. Dat pas dan angsten en verdriet voorgoed van de wereldbodem zullen verdwijnen ; een heel andere visie op seksualiteit en het kinderen ‘krijgen’ zal hierbij duidelijk worden.


In het inleidende deel van De Sleutel tot Zelf-Bevrijding, alsook in het boek Leven ! lees je haar gelukmakende levensfilosofie : revolutionair in vele opzichten, tevens logisch-realistisch.

DE AUTEUR De 12 Poorten van Prins Sirius

© Beerlandt Publications